ספרי הרב הלל בן שלמה

הרב הלל בן שלמה כתב ספרים וחוברות ומאמרים בנושאים שונים - בעיקר בנושא המקדש.

הרבה מהדברים טרם יצאו לאור, לא מעט דברים מפורסמים ברשת, ויש שהודפסו.

הספרים שהודפסו ניתנים להזמנה באתר זה.

לעיון בחומר רב נוסף ניתן להיכנס לאתר "התורה והמקדש".

כמו כן, ניתן להתרשם מתוכנית דורשי המקדש - באתר המוקדש לתוכנית זו.
ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תשא [רמז שפו] וכל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמתו ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו ומחמד ומתאוה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גליות ורוח הקדש בדבריו [איה השם] בקרבו את רוח קדשו אותו תלמיד חכם אינו צריך לא חרב ולא רמח ולא חנית ולא כל דבר שיהיה לו שומר אלא הקדוש ברוך הוא משמרו בעצמו ומלאכי השרת עומדים לו סביב וחרבות ביד כולם ומשמרין אותו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם

"הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל..."

אתר זה נבנה באמצעות